Tag Archives for " Dây Chằng Chéo Sau "

  Tạo Hình Dây Chằng Chéo Sau Kỹ Thuật 2 Bó

     Các phẫu thuật tạo hình dây chằng của khớp gối, nhất là dây chằng chéo trước là phổ biến, không bao giờ đạt được mức độ hoàn hảo tức là dây chằng sau tái tạo có chức năng như dây chằng tự nhiên của khớp gối. Đó là thực tiễn và cũng là lý […]

  Đọc thêm

  Tổn Thương Dây Chằng Chéo Sau

  Tổn thương dây chằng chéo sau: có cần thiết phải phẫu thuật ? Trong 2 dây chằng bên trong khớp gối: dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau thì tổn thương dây chằng chéo trước thường gặp hơn và chỉ định phẫu thuật cũng rõ ràng hơn do những hiểu biết sâu về […]

  Đọc thêm