Tạo Hình Dây Chằng Chéo Sau Kỹ Thuật 2 Bó

     Các phẫu thuật tạo hình dây chằng của khớp gối, nhất là dây chằng chéo trước là phổ biến, không bao giờ đạt được mức độ hoàn hảo tức là dây chằng sau tái tạo có chức năng như dây chằng tự nhiên của khớp gối. Đó là thực tiễn và cũng là lý do để sự hứng thú đối với nghiên cứu các dây chằng của khớp gối dường như bất tận. Đồng thời mong mỏi nâng cao hiệu quả của phẫu thuật tạo hình dây chằng luôn thường trực trong suy nghĩ của các bác sỹ. Những hiểu biết về cấu trúc 2 bó với vai trò chức năng khác nhau đã thúc đẩy xu hướng tạo hình dây chằng chéo trước 2 bó và đã có những giai đoạn tưởng chừng như trở thành ưu thế khi so sánh với kỹ thuật 1 bó. Tuy nhiên, những kết quả thực tiễn lâm sàng cùng với nhận thức được những điều kiện cần thiết để phẫu thuật cũng như những yêu cầu chặt chẽ về sự chính xác của kỹ thuật, thời gian phẫu thuật làm cho lựa chọn tạo hình dây chằng kỹ thuật 2 bó có chọn lọc hơn.

    Các phẫu thuật tạo hình dây chằng của khớp gối, nhất là dây chằng chéo trước là phổ biến, không bao giờ đạt được mức độ hoàn hảo tức là dây chằng sau tái tạo có chức năng như dây chằng tự nhiên của khớp gối. Đó là thực tiễn và cũng là lý do để sự hứng thú đối với nghiên cứu các dây chằng của khớp gối dường như bất tận. Đồng thời mong mỏi nâng cao hiệu quả của phẫu thuật tạo hình dây chằng luôn thường trực trong suy nghĩ của các bác sỹ. Những hiểu biết về cấu trúc 2 bó với vai trò chức năng khác nhau đã thúc đẩy xu hướng tạo hình dây chằng chéo trước 2 bó và đã có những giai đoạn tưởng chừng như trở thành ưu thế khi so sánh với kỹ thuật 1 bó. Tuy nhiên, những kết quả thực tiễn lâm sàng cùng với nhận thức được những điều kiện cần thiết để phẫu thuật cũng như những yêu cầu chặt chẽ về sự chính xác của kỹ thuật, thời gian phẫu thuật làm cho lựa chọn tạo hình dây chằng kỹ thuật 2 bó có chọn lọc hơn.
  Khác với dây chằng chéo trước, vai trò của dây chằng chéo sau được hỗ trợ thêm bởi một số cấu trúc giải phẫu khác cộng với sự khó khăn về mặt phẫu thuật làm cho chỉ định phẫu thuật tạo hình dây chằng chéo sau khá chặt chẽ. Có giai đoạn, một số bác sỹ chủ trương không phẫu thuật đối với tổn thương dây chằng chéo sau mà chủ yếu cho bệnh nhân tập luyện để tăng cường các cấu trúc hỗ trợ để bù lại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của trang thiết bị và tiến bộ của kỹ thuật nội soi đồng thời là những hiểu biết mới và sâu sắc hơn về vai trò của dây chằng chéo sau khớp gối, đặc biệt hơn là mối liên quan của tổn thương dây chằng chéo sau khớp gối với những tổn thương thoái hoá khớp gối về sau là động lực thúc đẩy xu hướng phẫu thuật tạo hình dây chằng chéo sau tăng lên. Các kết quả phẫu thuật được các tác giả thông báo là khả quan với sự cải thiện về thang điểm lâm sàng, sự tăng lên của mức độ vững gối cũng như sự hài lòng của bệnh nhân với kết quả phẫu thuật nhưng đồng thời các biến chứng có thể xảy ra cũng được thông báo nên các khuyến cáo về chỉ định cũng như việc thực hiện phẫu thuật nên bởi các phẫu thuật viên có kinh nghiệm được đưa ra.
  Cũng giống như dây chằng chéo trước, những am hiểu sâu sắc về giải phẫu đã cho thấy dây chằng chéo sau cũng có cấu trúc 2 bó với vai trò khác nhau, đó là bó TRƯỚC NGOÀI (AL) và SAU TRONG (PM). Hai bó này có vai trò khác nhau chủ yếu liên quan đến việc làm vững khớp gối ở các tư thế khác nhau. Nghĩa là sự riêng biệt về mặt giải phẫu tương ứng với vai trò khác nhau trong cơ sinh học khớp gối. Và cũng như phẫu thuật tạo hình dây chằng chéo trước, việc tạo hình dây chằng chéo sau không bao giờ đạt đến kết quả hoàn hảo, nghĩa là dây chằng sau tạo hình có hình thái chức năng như dây chằng bình thường. Vì vậy, việc nghiên cứu thúc đẩy tăng cao kết quả tạo hình dây chằng chéo sau vẫn luôn luôn được đặt ra. Những hiểu biết về cấu trúc 2 bó với giải phẫu và chức năng khác nhau của dây chằng chéo sau đã thúc đẩy xu hướng tạo hình dây chằng chéo sau kỹ thuật 2 bó. Các kết quả tạo hình dây chằng chéo sau khớp gối kỹ thuật 2 bó được nhiều tác giả công bố với những kết quả khả quan tuy nhiên, sự phức tạp hơn về kỹ thuật, thời gian cuộc mổ kéo dài cùng những sự tăng thêm về chi phí phẫu thuật cũng như mong muốn xác định phương pháp phẫu thuật tối ưu làm nảy sinh câu hỏi so sánh giữa 2 kỹ thuật tạo hình chéo sau 1 bó và 2 bó. Yan Song Qi và các cộng sự đã tiến hành 1 nghiên cứu rà soát tất cả các báo cáo về tạo hình dây chằng chéo sau 1 bó và 2 bó có so sánh. Các tác giả rút ra kết luận là tạo hình dây chằng chéo sau kỹ thuật 2 bó giúp cải thiện hơn về cơ sinh học khớp gối tuy nhiên kết quả lâm sàng thì chưa thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với kỹ thuật 1 bó. Những kết luận đó không có nghĩa là đối với dây chằng chéo sau, việc tạo hình 1 bó là đủ mà giúp cho việc nghiên cứu tìm hiểu cải tiến kỹ thuật phẫu thuật tiếp tục với mức độ cao hơn và thận trọng hơn.PGS. TS Trần Trung Dũng (From Houston)

  About the Author Trị Quản

  Popular posts