Trấn an bác sĩ

Bác sĩ trưởng khoa giải phẫu hỏi một bệnh nhân đang đứng thở hồng hộc trong hành lang: “Chúng tôi sắp bắt đầu mổ cho anh tại sao anh lại tung chăn bỏ chạy ra khỏi phòng giải phẫu như vậy?”

Bệnh nhân đáp:

– Dạ chỉ vì cô y tá nói: “Yêu cầu không hoảng sợ như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật…”.

Bác sĩ trưởng khoa:

– Thì đúng là như vậy. Anh đừng có sợ!

Bệnh nhân:

– Nhưng mà cô ấy không phải nói với tôi mà là nói với ông bác sĩ đang cầm con dao mổ…

Theo www.vnexpress.net/cuoi