Bác sĩ cũng nhầm

Một bệnh nhân già đến bệnh viện, nói với bác sĩ: “Thưa, tôi đã trên 70 tuổi rồi”.

– Vậy mà trông cụ còn khoẻ lắm.

– Bác sĩ dạy quá lời. Leo cái đầu còn được, đến cái thứ nhì đã thấm mệt rồi, còn đến cái thứ ba thì muốn ngất xỉu đi…

– Từng tuổi cụ mà được như thế là khá lắm rồi… nhưng tại sao phải ba cái?

– Vì tôi ở tầng thứ năm, lại không có cầu thang máy…

– Vậy… vậy à? Tôi lại tưởng…

Theo www.vnexpress.net