Tag Archives for " X quang "

    Dấu Hiệu Segond

    Dấu hiệu Segond: một dấu hiệu có ý nghĩa trên X quang đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối Thông thường, việc chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước khớp gối dựa vào việc thăm khám lâm sàng và phim chụp Cộng hưởng từ. Tuy nhiên, một số trường hợp, X quang […]

    Đọc thêm