Tag Archives: tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối

Dấu Hiệu Segond

Dấu hiệu Segond: một dấu hiệu có ý nghĩa trên X quang đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối

Thông thường, việc chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước khớp gối dựa vào việc thăm khám lâm sàng và phim chụp Cộng hưởng từ. Tuy nhiên, một số trường hợp, X quang thường quy cũng có ý nghĩa chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước khớp gối mà không cần đến phim chụp Cộng hưởng từ. Dấu hiệu Segond là một dấu hiệu trên X quang gối thẳng thường quy có ý nghĩa chẩn đoán như vậy. Dấu hiệu này do Segond mô tả từ những năm giữa thế kỷ 20 và đến nay vẫn còn nguyên giá trị.