Tag Archives for " vỡ xương chậu phức tạp "

    Tổn Thương Morel Lavalleé

    Trong thực hành lâm sàng chấn thương, đôi khi chúng ta gặp những trường hợp vỡ xương chậu phức tạp, đặc biệt là gãy phần sau như gãy vùng cánh chậu và cùng cụt kết hợp với tình trạng lóc da vùng hông lưng. Nếu bạn gặp tình huống lâm sàng như vậy là bạn […]

    Đọc thêm