Tag Archives for " vận động "

    Tổn Thương Dây Chằng Chéo Sau

    Tổn thương dây chằng chéo sau: có cần thiết phải phẫu thuật ? Trong 2 dây chằng bên trong khớp gối: dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau thì tổn thương dây chằng chéo trước thường gặp hơn và chỉ định phẫu thuật cũng rõ ràng hơn do những hiểu biết sâu về […]

    Đọc thêm