Tag Archives for " phục hồi chức năng sau mổ "

    Tổn Thương Dây Chằng Khớp Gối Do Trấn Thương

    Khi nhắc đến tổn thương dây chằng của khớp gối, đa phần bệnh nhân cũng như các thầy thuốc nghĩ ngay đến tổn thương của một dây chằng: dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, …. Điều đó cho thấy tần suất của tổn thương nhiều dây chằng của khớp gối không nhiều, tuy […]

    Đọc thêm