Tag Archives for " phẫu thuật tạo hình dây chằng "

    Tạo Hình Dây Chằng Chéo Sau Kỹ Thuật 2 Bó

       Các phẫu thuật tạo hình dây chằng của khớp gối, nhất là dây chằng chéo trước là phổ biến, không bao giờ đạt được mức độ hoàn hảo tức là dây chằng sau tái tạo có chức năng như dây chằng tự nhiên của khớp gối. Đó là thực tiễn và cũng là lý […]

    Đọc thêm