Tag Archives for " Nakamichi Zone "

    Nakamichi Zone: Khu Vực Giải Phẫu Quan Trọng Trong Phẫu Thuật Hội Chứng Ống Cổ Tay

    Phẫu thuật giải phóng dây chằng ngang trong điều trị hội chứng ống cổ tay khá đa dạng về kỹ thuật, có thể mổ mở kinh điển, mổ xâm lấn tối thiểu, mổ nội soi,… Tuy nhiên, dù là kỹ thuật nào thì vị trí giải phóng dây chằng cũng phải nằm trong khu vực […]

    Đọc thêm