Tag Archives for " Mao mạch cảnh giới "

    Mao Mạch Cảnh Giới

    Mao mạch cảnh giới: một dấu ấn giải phẫu khi lấy gân bán gân và gân cơ thon để tạo hình dây chằng khớp gối Những mốc giải phẫu (anatomical lanmarks) đóng vai trò quan trọng trong phẫu thuật, giúp cho phẫu thuật đạt độ chính xác cao.Việc xác định các mốc giải phẫu luôn […]

    Đọc thêm