Tag Archives for " Kiểm soát OFFSET "

    Kiểm Soát OFFSET Của Cổ Xương Đùi Trong Thay Khớp Háng

    Kiểm soát OFFSET của cổ xương đùi trong thay khớp háng: một yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả phẫu thuật Offset của cổ xương đùi (khá khó dịch ra thuật ngữ tương đương tiếng Việt) là khoảng cách tính từ tâm chỏm xương đùi tới trục của xương đùi.Trong phạm vi bài viết […]

    Đọc thêm