Tag Archives for " Góc Xoay Ngoài 3º "

    Góc Xoay Ngoài 3º???

    Các trục giải phẫu xương đùi   Khi thực hiện phẫu thuật thay khớp gối, một thông số thường được nhắc đến và yêu cầu độ chính xác khá ngặt nghèo, đó là phải đảm bảo sự xoay ngoài đủ của lồi cầu đùi.   Bản thân lồi cầu đùi không phải xoay ngoài mà […]

    Đọc thêm