Góc Xoay Ngoài 3º???

  Các trục giải phẫu xương đùi

    Khi thực hiện phẫu thuật thay khớp gối, một thông số thường được nhắc đến và yêu cầu độ chính xác khá ngặt nghèo, đó là phải đảm bảo sự xoay ngoài đủ của lồi cầu đùi.

    Bản thân lồi cầu đùi không phải xoay ngoài mà nó xoay ngoài so với một mốc giải phẫu trong phẫu thuật, đó là đường liên lồi cầu sau (PCA: posterior condylar axis). Góc xoay này vào khoảng 3º, là góc giữa trục ngang của lồi cầu đùi (TEA: trans epicondylar axis) và PCA. Nếu khi thực hiện phẫu thuật thay gối, góc xoay ngoài không đảm bảo được thì sự cân bằng khoảng gấp duỗi không đảm bảo sẽ dẫn đến kết quả không tốt, đặc biệt nếu không đảm bảo đủ góc xoay ngoài thì bánh chè ko trượt được trong rãnh ròng rọc, có thể có nguy cơ trật bánh chè, đau hoặc hạn chế gấp gối. Điều đó cho thấy đảm bảo chính xác góc xoay ngoài rất quan trọng.

  Nhiều nghiên cứu ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ đánh giá đường TEA xoay ngoài khoảng 3º so với đường PCA. Hiện nay ở nước ta cũng sử dụng góc xoay ngoài 3º này để cắt xương phần lồi cầu xương đùi do hệ thống trợ cụ phẫu thuật có sẵn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu trên các chủng tộc người Châu Á lại chỉ ra góc này thay đổi trên một khoảng rộng từ 1,7º đến 9,7º. Cụ thể các nghiên cứu ở Nhật Bản lại đánh giá góc xoay ngoài này trung bình là 5º. Điều này có thể do chủng tộc, tập quán sinh hoạt và lao động khác nhau của mỗi vùng. Vậy góc xoay ngoài của người Việt Nam khoảng bao nhiêu? Những nghiên cứu của chúng tôi đánh giá trên phim cộng hưởng từ của gần 300 người trẻ tuổi Việt nam với tuổi trung bình khoảng 35 tuổi cho thấy giá trị này vào khoảng 3,48°±1,91°, tức là trục ngang gối TEA xoay ngoài so với trục PCA 3,5°. Tuy nhiên trục TEA này là trục sTEA (surgical TEA), xác định trục này trên thực tế phẫu thuật rất khó do các biến dạng của khớp gối, vì vậy thường dựa vào trục cTEA (clinical hay anatomical TEA) có thể xác định dễ hơn trong phẫu thuật. Giá trị của góc giữa cTEA và PCA trong nghiên cứu của chúng tôi là 6,53°±2,55°. Và thực tiễn lâm sàng cho thấy, trong phẫu thuật chỉ dễ xác định được góc (cTEA, PCA). Và 1 lưu ý rất quan trọng là, những thông số này là của khớp gối người trẻ tuổi, còn ở bệnh nhân thoái hoá gối khi có biến dạng thì sao, mặc dù lồi cầu sau xương đùi ít chịu lực nên ít biến dạng nhất nhưng không phải tất cả các trường hợp.

  About the Author Trị Quản

  Popular posts