Tag Archives for " dây chằng chéo trước "

  Những Khó Khăn Khi Tạo Hình Lại Dây Chằng Chéo Trước Khớp Gối

  Lỏng gối sau tạo hình dây chằng chéo trước là điều không mong muốn nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải đương đầu. Nguyên nhân lỏng gối sau mổ có nhiều nguyên nhân khác nhau như chấn thương lại, dây chằng lỏng ra do không liền hoặc chậm liền, sai sót về mặt kỹ thuật […]

  Đọc thêm

  Tổn Thương Dây Chằng Chéo Sau

  Tổn thương dây chằng chéo sau: có cần thiết phải phẫu thuật ? Trong 2 dây chằng bên trong khớp gối: dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau thì tổn thương dây chằng chéo trước thường gặp hơn và chỉ định phẫu thuật cũng rõ ràng hơn do những hiểu biết sâu về […]

  Đọc thêm