Tag Archives for " biến chứng "

    Bong chỗ bám gân bánh chè, 1 biến chứng của bệnh lý Osgood Schlatter

    Tổn thương viêm lồi củ trước xương chầy Tổn thương viêm lồi củ trước xương chầy ở trẻ đang tuổi thiếu niên khá thường gặp, nhất là ở những trẻ phát triển thể chất nhanh (có thể đọc thêm về tổn thương này theo đường bài “Osgood Schlatter hay bệnh viêm lồi củ trước xương […]

    Đọc thêm