Tag Archives for " bánh chè "

  Viêm gân bánh chè

  Viêm gân bánh chè thường xảy ra ở những vận động viên mà tính chất của môn thể thao đòi hỏi phải sử dụng động tác của gối nhanh, mạnh hoặc liên tục nhất là những bệnh nhân là vận động viên nhảy cao hoặc nhảy xa, vì vậy tổn thương này còn được gọi […]

  Đọc thêm

  Góc Xoay Ngoài 3º???

  Các trục giải phẫu xương đùi   Khi thực hiện phẫu thuật thay khớp gối, một thông số thường được nhắc đến và yêu cầu độ chính xác khá ngặt nghèo, đó là phải đảm bảo sự xoay ngoài đủ của lồi cầu đùi.   Bản thân lồi cầu đùi không phải xoay ngoài mà […]

  Đọc thêm