Phòng tránh trật khớp háng sau mổ

Sau mổ thay khớp háng nhân tạo, trật khớp háng nhân tạo là một nguy cơ cần phải quan tâm để phòng tránh.

Có hai động tác mà người bệnh cần lưu ý là trong các động tác sinh hoạt, hai tư thế cần lưu ý là:

HAI CHÂN KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHÉO QUA NHAU

KHÔNG ĐƯỢC GẤP HÁNG QUÁ 90 ĐỘ

Từ đó, các động tác trong sinh hoạt cần tránh là:

Ngồi xổm

Bắt chân chữ ngũ

Quỳ

Ngồi khoanh chân

Không được ngồi khom lưng

Đặc biệt, lưu ý là tư thế khi ngủ, dễ bị trật do động tác vô thức. Trên đây là hình minh hoạ tư thế  đúng và sai khi ngủ của người bệnh.