Phân độ loét bàn chân do đái đường của Wagner

Mức độ Tổn thương
0 Không có tổn thương loét, có thể có biến dạng ngón hoặc viêm mô tế bào
1 Loét nông bề mặt, một phần hoặc toàn bộ chiều dày da
2 Loét lan rộng tới dây chằng, gân, bao khớp hoặc cân sâu nhưng chưa có apxe hoặc viêm xương
3 Loét sâu với tổn thương apxe, viêm xương hoặc viêm khớp nhiễm khuẩn
4 Hoại tử khu trú vùng trước bàn chân hoặc gót
5 Hoại tử lan rộng toàn bộ bàn chân