Một Số Hình Ảnh Cộng Hưởng Từ Cơ Bản Của Khớp Gối

  Một số hình ảnh cộng hưởng từ cơ bản của khớp gối

  Xin giới thiệu một số cấu trúc giải phẫu căn bản của khớp gối trên phim Cộng hưởng từ.

  Hình 1: Hình ảnh xương và gân

  Hình 2: Hình ảnh dây chằng chéo trước khớp gối

  Hình 3: Hình ảnh dây chằng chéo sau khớp gối

  About the Author Trị Quản

  Popular posts