Tag Archives for " winging scapula "

    Xương Bả Vai Lên Cao

      Bệnh xương bả vai lên cao ( winging scapula; elevated scapulae; …) là thương tổn bẩm sinh không quá hiếm gặp, tuy nhiên dễ bỏ sót. Việc phát hiện sớm sẽ giúp cho việc điều trị ( phục hồi chức năng, phẫu thuật,…) đạt hiệu quả cao. Việc phẫu thuật muộn, khi trẻ lớn, yếu […]

    Đọc thêm