Tag Archives for " Ứng Dụng Nội Soi "

    Ứng Dụng Nội Soi Điều Trị Trật Khớp Vai Tái Diễn

    Khớp vai là khớp có biên độ vận động lớn nhất cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của hai tay. Khi khớp vai của bạn bị trật từ lần thứ hai trở lên thì được coi là trật tái diễn. Khi khớp vai bị trật tái diễn thì ảnh […]

    Đọc thêm