Tag Archives for " Tổn thương Hill-Sachs "

    Tổn Thương Hill-Sachs Trong Trật Khớp Vai Tái Diễn

    Tổn thương Hill-Sachs trong trật khớp vai tái diễn Có lẽ khi nhắc tới trật khớp vai tái diễn, nhất là trật ra trước, ý nghĩ đầu tiên đến với các bác sỹ là các tổn thương của bờ trước ổ chảo: sụn viền, bao khớp, viền xương bờ trước ổ chảo. Tuy nhiên, các […]

    Đọc thêm