Tag Archives for " Tinh Thể Hydrixyapatile "

    Bệnh Lắng Đọng Tinh Thể Hydrixyapatile (HADD)

    Có thể khi đi khám về khớp hoặc tình cờ chụp phim X quang, bạn nhận thấy có 1 đám cản quang ở quanh khớp của mình, đó cũng có thể là bạn bị bệnh lắng đọng tinh thể Hydroxyapatite ở các điểm bám của gân vùng gần khớp, đặc biệt hay gặp ở khớp […]

    Đọc thêm