Tag Archives for " Tennis elbow "

    Hội Chứng Tennis Elbow

    Viêm mỏm trên lồi cầu ngoài hay hội chứng Tennis elbow Viêm mỏm trên lồi cầu ngoài còn được biết đến với tên gọi Tennis elbow thường gặp ở những người chơi tennis. Quả đánh trái tay, còn gọi là backhand, thường dẫn đến tình trạng căng cơ và gân vùng khuỷu tay, là nguyên […]

    Đọc thêm