Tag Archives for " sụn chêm trong "

    Sụn Chêm Hình Đĩa

    Sụn chêm hình đĩa: một nguyên nhân gây đau khớp gối ở trẻ em Trong khớp gối của mỗi chúng ta có hai sụn chêm là sụn chêm trong và sụn chêm ngoài, các cấu trúc này đóng vai trò phân phối lực truyền từ xương đùi xuống mâm chầy, có thể hiểu nôm na […]

    Đọc thêm