Tag Archives for " phương án điều trị "

    Điều Trị Đứt Dây Chằng Chéo Trước Khớp Gối Ở Trẻ Em ?

     Tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối ở trẻ em, đặc biệt trẻ vị thành niên ít gặp hơn ở người trưởng thành nhưng gần đây có xu hướng tăng lên, do liên quan nhiều đến các hoạt động thể thao. Cũng như ở người trưởng thành, dây chằng chéo trước bị tổn thương […]

    Đọc thêm