Tag Archives for " ống cổ tay "

    Điều Trị Hội Chứng Ống Cổ Tay Với Kỹ Thuật Nội Soi Một Lỗ

    Những tiến bộ của kỹ thuật nội soi trong điều trị hội chứng ống cổ tay giúp cho việc can thiệp sớm và hiệu quả, giải quyết được những phiền nạn do việc can thiệp phẫu thuật. Có nhiều kỹ thuật nội soi khác nhau với những cải tiến từ kỹ thuật 2 lỗ xuống […]

    Đọc thêm