Tag Archives for " mổ nội soi "

    Kinh nghiệm mổ nội soi khớp gối, khớp vai của chuyên gia hàng đầu thế giới

      “Lớp tập huấn nội soi khớp vai, khớp gối” tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho các bác sỹ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

    Đọc thêm