Tag Archives for " mâm chày phía dưới. "

    Giải phẫu và chức năng của sụn chêm

    1. Giải phẫu Sụn chêm khớp gối gồm có sụn chêm trong và sụn chêm ngoài, hình bán nguyệt, nằm giữa mặt khớp lồi cầu đùi ở trên và mâm chày phía dưới. Sụn chêm dính chặt vào bao khớp ở bờ chu vi và quan hệ với sự chuyển động của khớp gối, chiều […]

    Đọc thêm