Tag Archives for " Lỏng gối "

    Những Khó Khăn Khi Tạo Hình Lại Dây Chằng Chéo Trước Khớp Gối

    Lỏng gối sau tạo hình dây chằng chéo trước là điều không mong muốn nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải đương đầu. Nguyên nhân lỏng gối sau mổ có nhiều nguyên nhân khác nhau như chấn thương lại, dây chằng lỏng ra do không liền hoặc chậm liền, sai sót về mặt kỹ thuật […]

    Đọc thêm