Tag Archives for " Kỹ thuật cân bằng khoảng "

    Phẫu Thuật Thay Khớp Gối : Kỹ Thuật Có Thực Sự Đơn Giản ?

    Phẫu thuật thay khớp gối đã trở nên khá phổ biến ở nước ta. Để có thể có được kết quả tốt nhất của phẫu thuật phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có yếu tố kỹ thuật phẫu thuật. Những mục tiêu ưu tiên cần đạt được về mặt kỹ thuật là […]

    Đọc thêm