Tag Archives for " dị tật "

    Dị tật khớp gối cong lõm

    Dị tật khớp gối cong lõm Dị tật khớp gối cong lõm là 1 dị tật hiếm gặp, đặc biệt là ở người lớn. Dị tật này nếu được phát hiện và điều trị sớm có thể phục hồi được 1 phần hoặc hoàn toàn chức năng khớp gối. Trong trường hợp phát hiện muộn […]

    Đọc thêm