Tag Archives for " đau kéo dài "

    Xương Thuyền Phụ

    XƯƠNG THUYỀN PHỤ: một nguyên nhân của đau bàn chân Triệu chứng đau bàn chân có thể có khá nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có thể có nguyên nhân là do 1 bất thường cấu trúc xương, gọi là xương thuyền phụ. Tình cảnh lâm sàng có thể gặp là bệnh nhân đau […]

    Đọc thêm