Tag Archives for " chỏm quay nhân tạo "

    Thay Chỏm Quay Nhân Tạo

    Cấu trúc khớp khuỷu gồm ba khớp đơn lẻ tạo nên, đó là khớp cánh tay-trụ, khớp cánh tay-quay và khớp quay trụ trên. Khớp cánh tay-quay được hình thành dựa trên sự tiếp khớp của chỏm xương quay với lồi cầu ngoài xương cánh tay. Gãy chỏm xương quay chiếm khoảng 1/3 các gãy […]

    Đọc thêm