Tag Archives for " chấn thương gối "

    Dây Chằng Chéo Trước Bị Đứt Ở Đâu ?

    Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu dây chằng chéo trước bị đứt thì nó sẽ đứt ở đâu. Có bao nhiêu hình thái đứt dây chằng chéo trước? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến hình thái đứt của dây chằng? Tại sao tổn thương dây chằng ở vị trí mâm chầy lại […]

    Đọc thêm