Tag Archives for " bó bột "

    Phục hồi vận động sau điều trị gãy xương bằng bó bột

    Bó bột nói chung hay các biện pháp bất động khác là một trong những phương pháp điều trị gãy xương bên cạnh điều trị phẫu thuật. Đối với gãy xương, điều trị phẫu thuật có những thuận lợi là giúp bệnh nhân vận động các khớp sớm, sự phiền toái ít, tuy nhiên điều […]

    Đọc thêm