Phẫu thuật thay khớp vai ( phần 2): phẫu thuật này được thực hiện như thế nào?

Phẫu thuật thay khớp vai

Một trong những điều rất quan trọng đối với bệnh nhân khi tham gia vào bất kỳ can thiệp phẫu thuật nói riêng và các can thiệp xâm lấn nói chung là bệnh nhân cần phải nắm được cơ bản là phẫu thuật đó hay kỹ thuật đó được thực hiện như thế nào. Hiểu rõ điều này sẽ giúp cho bệnh nhân yên tâm về mặt tư tưởng và có thể phối hợp tốt hơn với bác sỹ điều trị trong suốt quá trình, cả trước, trong và sau phẫu thuật.

Phẫu thuật thay khớp vai

Tương tự như các phẫu thuật thay khớp khác, kiểu liên kết giữa các thành phần của khớp nhân tạo và xương của bệnh nhân theo 2 cách: sử dụng ximang sinh học hoặc không sử dụng ximang sinh học

Về cơ bản, phẫu thuật thay khớp vai gồm các bước cơ bản như dưới đây

 

Bước 1: Cắt chỏm xương cánh tay

Bước 2: Doa ống tủy xương cánh tay

Bước 3: Chuẩn bị mặt khớp xương vai

Bước 4: Khoan tạo lỗ để cố định mặt khớp xương vai nhân tạo

Bước 5: Lắp phần chuôi khớp xương cánh tay

Bước 6: Lắp phần mặt khớp xương vai nhân tạo

Bước 7: Lắp phần chỏm xương cánh tay

Bước 8: Hoàn tất, kiểm tra và đóng vết mổ

TS Trần Trung Dũng (lược dịch)

Link: http://www.eorthopod.com/content/artificial-joint-replacement-shoulder