Category Archives for Chuyên ngành

    Phân độ loét bàn chân do đái đường của Wagner

    Mức độ Tổn thương 0 Không có tổn thương loét, có thể có biến dạng ngón hoặc viêm mô tế bào 1 Loét nông bề mặt, một phần hoặc toàn bộ chiều dày da 2 Loét lan rộng tới dây chằng, gân, bao khớp hoặc cân sâu nhưng chưa có apxe hoặc viêm xương 3 […]

    Đọc thêm
    1 3 4 5