Các Thang Điểm Đánh Giá Trong Chấn Thương Chỉnh Hình

    Các thang điểm đánh giá trong Chấn thương chỉnh hình

    Các thang điểm đánh giá trong Chấn thương chỉnh hình
    Việc đánh giá chức năng các khớp hoặc 1 phần giải phẫu cơ quan vận động là rất cần thiết trong thực hành lâm sàng cũng như trong các nghiên cứu. Tuy nhiên, việc tìm được và sử dụng một thang điểm phù hợp đôi khi không hề đơn giản, nhiều trường hợp, nhóm nghiên cứu phải cải tiến và xây dựng thang điểm riêng. Một số thang điểm đã được công nhận rộng rãi trên thế giới  và được sử dụng phổ biến. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn 1 website tập hợp một số các thang điểm trong chấn thương chỉnh hình và các bệnh lý xương khớp nói chung. Bạn có thể sử dụng trực tiếp website này bằng cách nhập thông số để lấy kết quả mà không cần tính toán trực tiếp. Xin trân trọng giới thiệu!

    About the Author Trị Quản

    Popular posts