All posts by Bác sỹ Trần Trung Dung

    Trấn an bác sĩ

    Bác sĩ trưởng khoa giải phẫu hỏi một bệnh nhân đang đứng thở hồng hộc trong hành lang: “Chúng tôi sắp bắt đầu mổ cho anh tại sao anh lại tung chăn bỏ chạy ra khỏi phòng giải phẫu như vậy?”

    Đọc thêm
    1 3 4 5